Meer over stichting plateauKUNST

historie

De stichting is geïnitieerd door voormalig galeriehouder Wanda Reiff. Zij bestierde in de jaren ’80 en ’90 galeries voor actuele kunst in achtereenvolgens Aalbeek, Maastricht en Amsterdam. Haar galeries verbonden het werk van jonge lokale kunstenaars met (inter-)nationaal belangwekkende kunst.
Sinds zij zich na haar pensionering vestigde in een oude carré-boerderij op het ‘plateau van Margraten’ bij Maastricht heeft zij met regelmaat kunstpresentaties, lezingen en concerten georganiseerd, uitmondend in ‘plateauKUNST’ dat jaarlijks in het laatste weekend van augustus plaatsvindt. De presentaties trekken duizenden belangstellenden, uit de regio maar ook uit de rest van Nederland en het buitenland – ook collectioneurs en museumprofessionals.
In 2016 volgde Koninklijke erkenning voor de betekenis van Mw. Reiff voor de professionele actuele kunsten in Limburg en werd zij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

verbinding

De organisatie kan bogen op een schat aan ervaring. Er bestaat onder kunstenaars, museumprofessionals en verzamelaars veel goodwill die in decennia is opgebouwd. Maar vooral ook onder de lokale bevolking die op allerlei gebied meewerkt. Naast de inhoudelijke kant (curatorschap) is er organisatorische administratieve ondersteuning, professionele support m.b.t.  communicatie, maar ook bij de meer de praktische uitwerking waarbij met toenemend enthousiasme voor kunst wordt meegewerkt door omwonenden (assistentie bij het inrichten, toezicht, horecafaciliteiten et cetera).
De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd in haar statuten:
Het voor een breed publiek, jong en oud, toegankelijk maken van hedendaagse professionele kunst, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Meer weten over de stichting: kijk op plateauKUNST.nl

Contact

heuvelland biënnale |  BRIGHT ARTS 2020
Stichting plateauKUNST
Gasthuis 20
NL-6268NN Bemelen
T +31 (0) 6 – 650 222 616
HeuvellandBiennale@gmail.com
KvK 65212401
privacyverklaring