Meet-up Hoogcruts 20190926

Martin Lammers - moderator

Martin Lammers

We hadden een gezamenlijke bewustwording / beleving van de natuur en landschap beoogd door een (onverwachte) korte  wandeling bij zonsopkomst, als startpunt voor de sessie, maar het slechte weer gooide roet in het eten. De inspirerende locatie – voormalig klooster Hoogcruts, in de Limburgse heuvels tussen Noorbeek en  Slenaken – maakte veel goed. Dus ging de bijeenkomst voor bestuurders en beslissers bij bedrijven, overheden en instellingen van start in een ‘dakloze’ kapel met een toepasselijke voordracht door Govert Derix. Daarna verplaatsten de ruim 60 aanwezigen zich via het ontbijtbuffet naar de voormalige refter voor de rest van het programma, geleid door Martin Lammers.

De mensen waren bij elkaar om zich te laten informeren en te reageren op het plan. Net als bij de talloze voorgesprekken die de projectgroep al voerde met mensen uit de kunsten, overheden, bedrijven en instellingen, werden de plannen enthousiast ontvangen. Er werden vragen gesteld, kanttekeningen geplaatst, suggesties aangedragen.

Uitgenodigde sprekers gaven een korte toelichting over de potentie van het project, elk vanuit hun specifieke invalshoek. Economie, Innovatie, Landschap, Toerisme, Wetenschap en Kunst.

Hieronder quotes uit de antwoorden op de vraag: ‘Welke kansen zie jij vanuit jouw perspectief?’

Anya Niewierra - directeur VVV Zuid-Limburg
Anya Niewierra
 Visit Zuid-Limburg/VVV

“Wij focussen op millennials uit het omringende buitenland als nieuwe doelgroep. Die zoeken geen massatoerisme, maar authenticiteit, en dat hebben wij in Limburg. Ze zoeken iets bijzonders, iets eigens. Kunst is iets dat mensen verbindt met een plek, kijk maar naar je eigen reiservaringen… Daar waar je bijzondere kunst hebt ervaren: met die plek heb je een band opgebouwd. Daar denk je aan terug. Je denkt niet aan een massa-restaurant of aan een hotelbed of een strand, maar je denkt wel terug aan een artistieke ontmoeting of aan bijzondere mensen, die je ontmoet hebt. De Heuvellandbiënnale biedt ons de kans mensen zich hiermee samen met ons intrinsiek te verrijken.”

Anya Niewierra is directeur van Visit Zuid-Limburg / VVV

Wouter van Marken-Lichtenbelt
Wouter van Marken Lichtenbelt
Hoogleraar, project Duurzaam UM 2030

“In 2014 is naast de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) ook de Academie voor Kunsten opgericht, dat is mooie ontwikkeling dat naast wetenschap ook kunst een stem heeft. Dat is wéér zo: want de KNAW is in 1808 opgericht als ‘Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten”. Het was normaal dat die samen overlegden. Ik ben blij dat dit nu weer meer en meer gebeurt, en daar past dit initiatief dus ook heel mooi bij. Ook in ons programma ‘Duurzaam UM 2030″, denk ik dat kunstenaars een rol kunnen spelen. Heel praktisch, bijvoorbeeld bij het letterlijk vormgeven van noodzakelijke duurzame ontwikkelingen. Vanuit wetenschap zijn er andersom voorbeelden waar kunstenaars iets mee kunnen. Tenslotte zie ik in de sfeer van studentenprojecten aanknopingspunten voor hele interessante projecten bij dit initiatief.”

Wouter van Marken Lichtenbelt is hoogleraar aan UM en is tevens projectleider ‘Duurzaam UM 2030’


Luc Soete
Econoom, UM

“Een fascinerend initiatief. Vanuit de Universiteit Maastricht was altijd de vraag ‘Hoe kun je kunstenaars en wetenschappers met elkaar in verbinding brengen?‘ Wetenschappers zitten in laboratoria, werken op bepaalde gebieden, hebben een heel duidelijke doelstelling, maar je hebt de creativiteit van de kunstenaar, die daar ‘niet bij hoort’. Je zou eigenlijk een kunstenaar in het laboratorium moeten zetten zodat vanuit de kunst in de wetenschap een serendipiteit van ideeën kan krijgen op alle gebieden. Daar valt nog heel veel te doen, dus ik vind het een geweldig initiatief.”

Luc Soete is voormalig rector UM, is econoom en o.a. opsteller van het rapport over het toekomstperspectief voor ‘Middengebied’ Zuid-Limburg (2019)

Arjan Rensma - DSM Chemelot
Arjan Rensma
DSM Chemelot

“Ons team bij DSM heeft als taak de innovatie te stimuleren. Wij hebben toptalent nodig. Dit initiatief kan helpen deze regio als woonplaats positief onder de aandacht te brengen. Ook zijn wij o.a. bezig met circulaire economie, met bio-afbreekbare materialen. Kunstenaars kunnen ons op andere ideeën brengen, zo bracht een gesprek over de tijdelijkheid van de kunstprojecten van de Biënnale ons op het idee dat het ook wel eens nuttig kan zijn als bijvoorbeeld bio-materials waar wij mee werken extra snel afbreken, terwijl wij gewend waren alleen het tegenovergestelde na te streven. Wij zouden dus met name met het oog op innovatie veel kunnen hebben aan dit initiatief.

Arjan Rensma leidt bij DSM/Chemelot het team innovatie

Wilfred Alblas - directeur Limburg Landschap
Wilfred Alblas
Limburgs Landschap

“In zo’n plek als hier, Hoogcruts – waar wij eigenaar van zijn – ga je op zoek naar een andere bestemming. Vaak wordt zoiets dan een hotel of een ander vakantieoord. Maar hier hebben we het gevoel dat we beter iets met cultuur kunnen doen. Er is verder nog helemaal niks, geen verwarming, geen wifi, maar er is dus wel heel veel ruimte, ook voor kunst. De Heuvellandbiënnale moet natuurlijk óók op deze plek plaatsvinden: dat is fantastisch.

Wilfred Alblas is directeur van stichting Het Limburgs Landschap

Toine Gresel - voorz. Nat. Landschap Zuid-Limburg
Toine Gresel
Nationaal Landschap Zuid-Limburg

“We hebben hier een uniek landschap met een grote soorten-diversiteit. Daarbij moeten we niet alleen naar natuurgebieden kijken maar ook naar het landschap eromheen, dat moet dienstbaar worden aan die natuur: met landbouwkundig beheer kunnen we ook heel veel aan klimaatadaptatie doen. En die hele grote transitie die voor 60% van ons landschap geldt is: hoe krijgen we een verantwoord verdienmodel om anders te gaan ‘boeren’. Hoe kunnen we ‘landschaps-inclusief’ gaan denken? Zo’n Biënnale met vergankelijke kunst kan de ‘twist’ geven naar onze inwoners en onze bezoekers “wat hebben we hier een uniek en te beschermen landschap, en wat moeten we daarop investeren…”, dus die Biënnale is een godsgeschenk voor het Nationaal Landschap!

Toine Gresel is voorzitter van Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Kunstenaar Ton Slits licht zijn concept toe
Ton Slits
Beeldend kunstenaar – Cadier & Keer

Beeldend kunstenaar Ton Slits lichtte zijn concept toe voor een project in de heuvels nabij Berg en Terblijt.

Ton Slits (*1955 Valkenburg) is beeldend kunstenaar, woont en werkt in Cadier & Keer (ZL) hij doceert tevens aan de ABK Maastricht / Hogeschool Zuyd. Hij werkt tweedimensionaal (schilderijen, mixed media) maar realiseert ook driedimensionale  installaties. Werken in de openbare ruimte zijn te vinden in het hele land (o.a. in de Bijlmer Amsterdam).

Beeldend kunstenaar Lydia Schouten licht haar werk toe
Lydia Schouten
Beeldend kunstenaar – Amsterdam

Beeldend kunstenaar Lydia Schouten lichtte haar concept toe, mede aan de hand van voorbeelden van eerder werk.

Lydia Schouten (*1948 Leiden) is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Amsterdam. Ze werkt in uiteenlopende media en verwierf internationale faam met haar performances in de jaren ’70 en ’80. Ze werkt conceptueel, vaak met video als medium, maar creëert ook 2 dimensionaal werk, vaak als voortvloeisel uit haar projecten. Ze heeft ook meerdere projecten in de openbare ruimte gerealiseerd.

Govert Derix - auteur filosoof
Govert Derix
Auteur | filosoof

“Zalig degenen die straks samen genieten van raadselachtige kunstwerken tussen doornstruiken, op prachtige plateaus en andere wonderlijke plekken.”
“Het landschap ís in vele opzichten al impliciete kunst. Door er expliciet kunst bij te betrekken kunnen we dat besef en die waarde duurzamer maken.”
Uit ‘De Bergrede van Hoogcruts‘, lees de hele tekst (Pdf)

Govert Derix (*1962 Horst) is schrijver, filosoof en columnist, hij  woont en werkt afwisselend  in Nederland (Maastricht) en Brazilië.

foto’s kleur: Coen van der Guchten | foto’s zwartwit: Jo Wijts

Meer weten?

Lees meer om te zien welke kansen Heuvellandbiënnale | BRIGHT ARTS u biedt  en wat uw organisatie voor het project kan betekenen.

Specifieke informatie voor
overheden | bedrijven | instellingen
vindt u hier overzichtelijk naast elkaar.

Contact

heuvelland biënnale |  BRIGHT ARTS 2020
Stichting plateauKUNST
Gasthuis 20
NL-6268NN Bemelen
T +31 (0) 6 – 650 222 616
HeuvellandBiennale@gmail.com
KvK 65212401
privacyverklaring