HeuvellandBiënnale | BRIGHT ARTS zoekt partners

OVERHEDEN

HeuvellandBiënnale | BRIGHT ARTS sluit perfect aan op de nieuwe richting die de gemeentes in Zuid-Limburg in zijn geslagen, gebaseerd op de adviezen hierover van econoom Luc Soete. Het draagt bij aan een kwalitatieve en blijvende impuls, die via de kunst leidt tot bewustwording van natuur en landschap, ecologie en duurzaamheid. Voor medewerkers van overheden biedt deelname in feite een vorm van scholing, waarbij men de horizon verbreedt, wat tot nieuwe inzichten kan leiden. Deelnemende gemeenten maken bovendien deel uit van een prestigieus project dat zich deels binnen hun gemeentegrenzen afspeelt.

concreet : wat vragen we?

 • Gemeentes in het gebied worden opgeroepen deel te nemen aan het project.
 • Zij doen dit door één of meer projecten binnen hun gemeentegrenzen te adopteren door een bijdrage per project van € 5000.
 • Verwacht wordt ook dat ze in de ondersteunende en voorwaarden-scheppende sfeer hun medewerking verlenen, zowel qua locatie – die in overleg kan worden afgestemd – als faciliteiten, ondersteunende diensten en zo nodig vergunningen, nodig voor het tijdelijke project.
 • Behalve voor het beleidsvelden Cultuur en Omgeving, willen we ook de inzet van middelen die betrekking hebben op Economie (stimuleren van innovatie), en middelen binnen HR (werving en opleiding) met nadruk als opties onder uw aandacht brengen.

wat bieden we?

 • Uw gemeente profileert zich, staat op de affiche en maakt deel uit van een prestigieus kunst & kennisproject dat de ambitie heeft uit te groeien tot een landelijk en zelfs internationaal onderscheidend project, met alle exposure van dien.
 • Samen met de andere partners wordt de hele regio geprofileerd als een kwalitatieve regio waarin verbanden tussen landschap, cultuur, wetenschap, bedrijfsleven en overheden vanzelfsprekend zijn.
 • Deelname impliceert ook deelname aan het BRIGHT ARTS randprogramma, waarin enerzijds kan worden bijgedragen door inbreng van expertise (rond een betreffend thema) anderzijds zijn medewerkers in de gelegenheid deel te nemen en ‘outside the box’ te treden en expertise uit te wisselen met deelnemers uit andere werkvelden.

BEDRIJVEN

Gezien de geambieerde (inter-)nationale uitstraling heeft deelname niet alleen publicitaire potentie maar biedt het kansen voor bedrijven zich hieraan langere tijd te verbinden en zich zo, samen met de regio Zuid-Limburg te profileren als hoogwaardige culturele regio waarin verbindingen tussen professionals in kunst, wetenschap, bedrijfsleven en instellingen vanzelfsprekend zijn. Voor medewerkers van bedrijven,  biedt deelname in feite een vorm van scholing, waarbij men de horizon verbreedt, wat tot nieuwe inzichten kan leiden. Men treedt uit de eigen bubbel, zo gezegd.  Oók de potentiële, broodnodige, nieuwe kenniswerkers zullen de regio Zuid-Limburg op deze wijze – via de landelijke media – positief op het netvlies krijgen.

concreet : wat vragen we?

 • Bedrijven worden opgeroepen deel te nemen aan het project.
 • Zij doen dit door één of meer kunstprojecten te adopteren door een bijdrage per project van € 10000.
 • Zij kunnen het gesponsorde werk toevoegen aan hun collectie. Omdat de werken de facto vergankelijk zijn ontvangen zij een nader te bepalen getuigenis middels een fotoverslag, schetsontwerp, getuigschrift o.i.d. nader te bepalen in overleg met de betreffende kunstenaar.
 • Inzet van middelen die betrekking hebben op HR (werving en opleiding) en op R&D (innovatie) zijn nadrukkelijk opties die we onder uw aandacht willen brengen.

wat bieden we?

 • Een bedrijf profileert zich, staat op de affiche en maakt deel uit van een vernieuwende aanpak via een spraakmakend kunst & kennisproject dat de ambitie heeft uit te groeien tot een landelijk en zelfs internationaal onderscheidend project, met alle exposure van dien.
 • Deelname impliceert ook deelname aan het BRIGHT ARTS randprogramma, waarin enerzijds kan worden bijgedragen door inbreng van expertise (rond een betreffend thema) anderzijds zijn medewerkers in de gelegenheid deel te nemen en ‘outside the box’ te treden en van gedachten te wisselen en expertise uit te wisselen met deelnemers uit andere werkvelden (kunst uit uiteenlopende disciplines, kennis vanuit uiteenlopende kenniscentra, uitwisseling met andere bedrijven).

INSTELLINGEN

Deelname heeft niet alleen publicitaire potentie maar biedt vooral kansen voor instellingen en kenniscentra  verbindingen te leggen met de samenleving en zich zo, samen met de hele regio Zuid-Limburg te profileren als hoogwaardige kennisregio waarin verbindingen tussen professionals in kunst, wetenschap, bedrijfsleven en instellingen vanzelfsprekend zijn. Voor medewerkers van instellingen biedt deelname in feite een vorm van scholing, waarbij men de horizon verbreedt, wat tot nieuwe inzichten kan leiden. Oók de potentiële – broodnodige – nieuwe kenniswerkers zullen de regio op deze wijze via de landelijke media – positief op het netvlies krijgen.

concreet : wat vragen we?

 • Instellingen in de regio worden opgeroepen deel te nemen aan het project.
 • Vooral door de inbreng van expertise op kennisgebieden die voortkomen uit de thema’s die kunstenaars aandragen.
 • Eventueel ook, door net als bedrijven één of meer projecten te adopteren middels een bijdrage per project van € 10000.
 • Ze profileren zich in de richting van het aanwezige publiek en via de media dragen zij bij aan een positief imago van de regio, die streeft naar kwaliteit en duurzaamheid, gebruik makend van de aanwezige kennis.
 • Inzet van middelen die betrekking hebben op HR (werving en opleiding) en op R&D (innovatie) zijn nadrukkelijk opties die we onder de aandacht willen brengen.

wat bieden we?

 • Kenniscentra en instellingen profileren met een open blik op de samenleving. Ze dragen hun kennis uit door actieve deelname aan een prestigieus kunst & kennisproject dat de ambitie heeft uit te groeien tot een landelijk en zelfs internationaal onderscheidend project, met alle exposure van dien.
 • Deelname impliceert ook deelname aan het BRIGHT ARTS randprogramma, waarin enerzijds kan worden bijgedragen door inbreng van expertise (rond een betreffend thema) anderzijds zijn medewerkers in de gelegenheid deel te nemen en ‘outside the box’ te treden en van gedachten te wisselen en expertise uit te wisselen met deelnemers uit andere werkvelden (kunst uit uiteenlopende disciplines, kennis vanuit uiteenlopende kenniscentra, uitwisseling met andere bedrijven).

Contact

heuvelland biënnale |  BRIGHT ARTS 2020
Stichting plateauKUNST
Gasthuis 20
NL-6268NN Bemelen
T +31 (0) 6 – 650 222 616
HeuvellandBiennale@gmail.com
KvK 65212401
privacyverklaring